Informació addicional sobre protecció de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El tractament de les dades personals recollides mitjançant el formulari, així com d'aquells que es recaptin com a conseqüència de la gestió de la reclamació, serà responsabilitat de Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. (en endavant, "SGAB"), amb domicili situat en carrer Santa Leonor, 39-28.037 Madrid, i NIF nº A-08.000.234. Si tens qualsevol dubte sobre el tractament de la teva informació personal, pots contactar amb la delegada de Protecció de Dades de SGAB mitjançant els següents punts de contacte:

- Correu electrònic: dpo.es@suez.com 
- Adreça postal: Passeig de la Zona Franca, 48, 08038, Barcelona. A l’atenció de la delegada de Protecció de Dades.

Amb quina finalitat es tractaran les teves dades personals? Durant quant de temps?

SGAB tractarà les dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari així com, si escau, durant el desenvolupament de l’exposició, amb les finalitats següents:

Gestionar la reserva i accés a l'exposició, incloent l'enviament de les entrades sol·licitades al correu electrònic que hagis facilitat.

Realitzar estudis estadístics sobre l'assistència i participació en l'exposició. Per exemple, per determinar quants usuaris de cada població han assistit a l'exposició "The Zone of Hope" o per determinar quants clients del Grup Suez han assistit a l'exposició "The Zone of Hope". SGAB només té interès a obtenir informació estadística, de manera que la teva informació personal només s'utilitzarà per generar aquests estudis estadístics o agregats.

- En cas que prestis el teu consentiment, SGAB tractarà les dades per remetre informació comercial i publicitat sobre SGAB i sobre Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA (Aigües de Barcelona), per mitjans electrònics, impresos o telefònics, relativa a activitats educatives, culturals, socials o altres activitats que facin o processos participatius relatius a les companyies esmentades, per elles mateixes o juntament amb tercers, i informació sobre activitats organitzades per tercers directament relacionades amb les activitats de SGAB o d’Aigües de Barcelona.

- Per a l’enviament d’informació comercial per mitjans electrònics utilitzem tecnologies de seguiment de tercers que ens permeten obtenir informació sobre l’obertura dels correus electrònics i els clics als enllaços que s’hi contenen, a l’efecte de mesurar l’efectivitat de les campanyes i per conèixer la informació que t’interessa segons com interactues amb les nostres campanyes, per enviar-te, en funció del teu perfil, continguts relacionats. En aquest sentit, utilitzem tecnologies denominades web beacons, píxels invisibles i tecnologies d’alteració d’enllaços. En acceptar la tramesa d’informació comercial i publicitat, acceptes la utilització de les tecnologies esmentades. Tens dret a oposar-te en tot moment a aquest tractament de dades, incloent-hi l’elaboració de perfils, pels mitjans que s’indiquen en aquest document.

Les teves dades personals seran tractades per SGAB mentre duri l’exposició «The Zone of Hope», transcorreguda la qual seran agregades degudament per generar estudis estadístics. Quan finalitzin els períodes de tractament de dades indicades, SGAB conservarà les dades personals bloquejades mentre se’n puguin derivar responsabilitats legals. Quan expirin aquestes responsabilitats, les teves dades personals seran eliminades de manera definitiva. No obstant això, les dades de contacte que facilitis seran tractades, en cas que ho hagis consentit, per remetre informació comercial fins que ens demanis que deixem de fer-ho a través dels mitjans de contacte inclosos a l’apartat «Quins són els meus drets?» d’aquest document.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal del tractament de les teves dades personals per a la gestió de la reserva i accés a l'exposició és l'execució d'un contracte, en concret l'execució de les Condicions específiques de compra d'entrades d'accés a l'exposició The Zone of Hope, així com de les Condicions d'accés.

La base legal del tractament de les teves dades personals per dur a terme estudis estadístics és l’interès legítim que té SGAB a analitzar l’assistència i la participació en l’exposició que organitza.

La base legal del tractament de les dades personals per remetre informació comercial és el consentiment que, si escau, prestis voluntàriament per mitjà de la marcació de les corresponents caselles habilitades en els formularis de recollida de dades personals. Pots retirar el consentiment donat en qualsevol moment, remetent una sol·licitud tal com s’indica a l’apartat «Quins són els meus drets?» d’aquest document.

Quines mesures de seguretat s'han implantat per protegir les teves dades personals?

SGAB tractarà les teves dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat dels mateixos i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l'hora de determinar aquestes mesures, s'han tingut en compte criteris com l'abast, el context i les finalitats del tractament, l'estat de la tècnica i els riscos existents.

Hi ha altres entitats que poden tenir accés a les meves dades personals per ajudar a SGAB amb alguna de les tasques compreses en la gestió i resolució de la reclamació?

SGAB compta amb diversos proveïdors que l'assisteixen en l'execució de diferents tasques relacionades amb l'exposició. A tall d'exemple, SGAB compta amb entitats que l'assisteixen amb qüestions tecnològiques com l'emmagatzematge de la informació.

Així mateix, SGAB contracta els serveis de Microsoft Ireland Operations Limited per emmagatzemar diferent informació en Microsoft Azure entre la qual poden trobar-se les teves dades personals. Microsoft Ireland Operations Limited podria subcontractar part d'aquestes tasques a Microsoft Corporation, radicada a EUA. Ara bé, en el cas que es produeixi una transferència internacional de dades a Microsoft Corporation, la mateixa és lícita ja que s'han establert garanties adequades per protegir les teves dades personals. En aquest sentit, Microsoft Corporation (i) es troba adherida al Privacy Shield i (ii) l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que les transferències realitzades amb destinació a la mateixa són lícites donades certes condicions.

Cedeix SGAB les meves dades personals a tercers?

SGAB comunicarà les teves dades personals a tercers si és necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui.

Així mateix, en cas que prestis el teu consentiment voluntàriament per mitjà de la marcació de la corresponent casella, SGAB comunicarà les teves dades personals a Aigües de Barcelona, perquè et remeti informació comercial i publicitat per mitjans electrònics, impresos o telefònics, sobre activitats o processos participatius que dugui a terme, per ella mateixa o conjuntament amb tercers, i informació sobre activitats organitzades per tercers relacionades directament amb el servei de gestió del cicle de l’aigua que presta Aigües de Barcelona. Aigües de Barcelona utilitza també tecnologies de seguiment de tercers com les indicades a l’apartat «Finalitats». Pots revocar el consentiment prestat en qualsevol moment, d’acord amb el que s’indica a l’apartat següent.

Quins són els meus drets?

Disposes dels següents drets en matèria de protecció de dades:

Dret

En què consisteix?

Dret d'accés

Consultar quines dades personals tenim sobre tu.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tenim sobre tu quan siguin incorrectes o inexactes.

Dret d'oposició

Sol·licitar que no tractem les teves dades personals per a algunes finalitats concretes.

Dret de supressió

Sol·licitar que eliminem les teves dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades personals.

Dret de portabilitat

Sol·licitar que et lliurem en un format informàtic la informació que tenim sobre tu.

Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat competent

Presentar una reclamació davant l’autoritat competent per defensar els teus drets, a través de la pàgina web www.aepd.es

Per exercitar aquests drets, només cal que enviïs una comunicació a Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A., bé per correu electrònic a la direcció lopd@thezoneofhope.com o bé mitjançant correu postal a l'adreça Passeig de la Zona Franca, 48, a l’atenció del Departament Jurídic, amb la referència "Protecció de dades". La sol·licitud haurà de contenir còpia del teu DNI o un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, SGAB podrà requerir-te que la rectifiquis. L'exercici d'aquests drets és gratuït, si bé podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.