Informació addicional sobre protecció de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El tractament de les dades personals recollides mitjançant el formulari, així com d'aquells que es recaptin com a conseqüència de la gestió de la reclamació, serà responsabilitat de Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. (en endavant, "SGAB"), amb domicili situat en carrer Santa Leonor, 39-28.037 Madrid, i NIF nº A-08.000.234.
Si tens qualsevol dubte sobre el tractament de la teva informació personal, pots contactar amb la delegada de Protecció de Dades de SGAB mitjançant els següents punts de contacte:

- Correu electrònic: dpo.es@suez.com
- telèfon: 900500731

Amb quina finalitat es tractaran les teves dades personals? Durant quant de temps?

SGAB tractarà les dades personals recollides per mitjà del present formulari, així com, si s'escau durant el desenvolupament de l'exposició, amb les següents finalitats:

- Gestionar la reserva i accés a l'exposició, incloent l'enviament de les entrades sol·licitades al correu electrònic que hagis facilitat.
- Realitzar estudis estadístics sobre l'assistència i participació en l'exposició. Per exemple, per determinar quants usuaris de cada població han assistit a l'exposició "The Zone of Hope" o per determinar quants clients del Grup Suez han assistit a l'exposició "The Zone of Hope". SGAB només té interès a obtenir informació estadística, de manera que la teva informació personal només s'utilitzarà per generar aquests estudis estadístics o agregats.

Les teves dades personals seran tractades per SGAB mentre duri l'exposició "The Zone of Hope", transcorreguda la qual seran degudament agregats per generar estudis estadístics. Quan finalitzin els períodes de tractament de dades indicades, SGAB conservarà les dades personals bloquejats mentre puguin derivar responsabilitats legals. Quan expirin tals responsabilitats, les teves dades personals seran eliminats de forma definitiva.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal del tractament de les teves dades personals per a la gestió de la reserva i accés a l'exposició és l'execució d'un contracte, en concret l'execució de les Condicions específiques de compra d'entrades d'accés a l'exposició The Zone of Hope, així com de les Condicions d'accés.

La base legal del tractament de les teves dades personals per a la realització d'estudis estadístics és l'interès legítim que té SGAB a analitzar l'assistència i participació en l'exposició que organitza.

Quines mesures de seguretat s'han implantat per protegir les teves dades personals?

SGAB tractarà les teves dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat dels mateixos i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l'hora de determinar aquestes mesures, s'han tingut en compte criteris com l'abast, el context i les finalitats del tractament, l'estat de la tècnica i els riscos existents.

Hi ha altres entitats que poden tenir accés a les meves dades personals per ajudar a SGAB amb alguna de les tasques compreses en la gestió i resolució de la reclamació?

SGAB compta amb diversos proveïdors que l'assisteixen en l'execució de diferents tasques relacionades amb l'exposició. A tall d'exemple, SGAB compta amb entitats que l'assisteixen amb qüestions tecnològiques com l'emmagatzematge de la informació.

Així mateix, SGAB contracta els serveis de Microsoft Ireland Operations Limited per emmagatzemar diferent informació en Microsoft Azure entre la qual poden trobar-se les teves dades personals. Microsoft Ireland Operations Limited podria subcontractar part d'aquestes tasques a Microsoft Corporation, radicada a EUA. Ara bé, en el cas que es produeixi una transferència internacional de dades a Microsoft Corporation, la mateixa és lícita ja que s'han establert garanties adequades per protegir les teves dades personals. En aquest sentit, Microsoft Corporation (i) es troba adherida al Privacy Shield i (ii) l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que les transferències realitzades amb destinació a la mateixa són lícites donades certes condicions.

Cedeix SGAB les meves dades personals a tercers?

SGAB comunicarà les teves dades personals a tercers si és necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui. Així mateix, en cas que vostè presti el seu consentiment per mitjà de la corresponent casella, SGAB comunicar les teves dades personals a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, perquè et remeti informació i/o publicitat d'esdeveniments relacionats amb el sector de l'aigua.

Quins són els meus drets?

Disposes dels següents drets en matèria de protecció de dades:

Dret

En què consisteix?

Dret d'accés

Consultar quines dades personals tenim sobre tu.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tenim sobre tu quan siguin inexactes.

Dret d'oposició

Sol·licitar que no tractem les teves dades personals per a algunes finalitats concretes.

Dret de supressió

Sol·licitar que eliminem les teves dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades personals.

Dret de portabilitat

Sol·licitar que et lliurem en un format informàtic la informació que tenim sobre tu.

Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat competent

Presentar una reclamació davant l'autoritat competent per defensar els teus drets, a través de la pàgina web www.agpd.es

Per exercitar aquests drets, només cal que enviïs una comunicació a Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A., bé per correu electrònic a la direcció lopd@thezoneofhope.com o bé mitjançant correu postal a l'adreça Passeig de la Zona Franca, 48, a l’atenció del Departament Jurídic, amb la referència "Protecció de dades". La sol·licitud haurà de contenir còpia del teu DNI o un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, SGAB podrà requerir-te que la rectifiquis. L'exercici d'aquests drets és gratuït, si bé podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.